De Monarchie

Aflevering 12 | 19-5-2020

Lees de Shownotes

Laatste afleveringen

Het Plafond

Aflevering 4 | 4-6-2019

In deze aflevering kijken we terug op het agendapunt Vergunningenplafond, horen we hoe de vergadering in de Haarlemmerbuurt is verlopen en of Micha al ideeën heeft over nieuwe vormen van alternatief personenvervoer. Hoe zag de factuur van de vorige Algemene Ledenvergadering er uit? En wat is …

De Segway

Aflevering 3 | 7-5-2019

In aflevering 3 blikken we terug op de adviesaanvraag met betrekking tot het Alternatief Personenvervoer (of het Alternatieve Personen Vervoer?), op het Amsterdams Ondernemersproject en de adviesaanvraag over het vergunningenplafond. Verder: waarom gaat het in de Haarlemmerbuurt over afval en zou …

De Knip

Aflevering 2 | 15-4-2019

In aflevering 2 blikken we terug op de bespreking van het advies over een 24uursopvang voor ongedocumenteerden in Marnixstraat 2, de bespreking van een voorstel voor aangepaste marktregels voor oudere marktkooplieden en een inspreker over de Valkenburgerstraat. We eindigen natuurlijk ook deze …

De Maquette

Aflevering 1 | 4-4-2019

In aflevering 1 blikken we terug op de Special Wonen en het initiatiefvoorstel Toegankelijke Stad van 26 maart. We kijken vooruit naar het advies over de 24uursopvang van ongedocumenteerden in Marnixstraat 2. We eindigen natuurlijk met De Bonnetjesaffaire: wat heeft onze penningmeester deze keer …