Over Het Stadsdeel

Sinds afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn er in alle stadsdelen stadsdeelcommissies ingesteld. Deze stadsdeelcommissies bestaan uit verkozen bewoners die het dagelijks bestuur en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid van de gemeente. Voor 2018 hadden de stadsdelen bestuurscommissies, deze commissies hadden meer bevoegdheden.

De commissies zijn gekoppeld aan buurten, centrum was tijdens de verkiezingen opgedeeld in de buurten “centrum Oost” en “centrum West”. In praktijk vergaderen de twee buurten altijd samen.

Hier kun je meer lezen over het bestuurlijk stelsel in Amsterdam:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeelcommissies/

Hier kun je meer lezen over de verandering van het vorige stelsel naar dit stelsel:

https://www.parool.nl/amsterdam/bom-onder-nieuw-bestuurlijk-stelsel-liefdeloos-compromis~a4542211/